Priser & Vilkår

SALÆRBEREGENING - ORDINÆR TIMESPRIS

Vår veiledende timepris er for privatpersoner fra kr. 1.700,- med tillegg av mva, til sammen kr. 2.125,-. For næringskunder fra kr. 2.000,- med tillegg av mva, til sammen kr. 2.500,-.


Rettshjelpforsikring

Forsikringen din kan inneholde en egen rettshjelpforsikring som etter nærmere bestemte vilkår dekker utgifter til juridisk bistand dersom det er oppstått tvist i en sak som du er part i. Det påløper her som regel en egenandel.


Fri rettshjelp

I enkelte av oppdragene vi påtar oss kan det innvilges fri rettshjelp, som innebærer at staten dekker det vesentligste av utgiftene til juridisk bistand med saken. Det påløper ofte en mindre egenandel.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er for tiden kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for andre som har felles økonomi. Det er også satt en formuesbegrensing.
For enkelte sakstyper som bla barnevern er det ingen inntekts eller formues grense.


KLAGE

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i tråd med god advokatskikk. Informasjon om god advokatskikk finnes på advokatforeningens hjemmeside. Er du misfornøyd med salærets størrelse, kan det også klages til advokatforeningen.