Renathe Danielsen

Advokat og mekler (sertifisert av den norske advokatforeningen) Renathe Danielsen driver allmennpraksis med bistand til private innenfor barnevernsrett, arv og familie rett- og barnerett.

Advokat Renathe Danielsen har god erfaring med å føre både barnevernsaker og barnefordelingssaker for fylkesnemnda og/eller tingretten.

Advokat Renathe Danielsen tar oppdrag i hele landet, men primært i Sør – Norge.

Advokat Renathe Danielsen er uteksaminert fra Universitet i Bergen i 2005 og har drevet egen praksis i Larvik fra 2008.

Advokat Renathe Danielsen tar meklingsoppdrag innen barn- og familierett og arverett. Hun har bred erfaring som prosessfullmektig advokat i sivilrettslige tvister da særskilt innenfor barneretten. Danielsen fokuserer på å finne frem til partenes underliggende interesser slik at løsningene blir varige og partene lettere kan forholde seg til hverandre i ettertid. Hun er bevisst på at som mekler skal hun ikke avgjøre noe, men strebe etter å finne frem til det beslutningsgrunnlag partene kan forhandle ut fra. Danielsen legger stor vekt på at begge partene i en meklingsprosess må ha tillit til henne. Hun ble sertifisert mekler i 2018 og jobber nå som advokat med meklingskompetanse.

Fagområder
  • Arv- og familierett Arv- og familierett
  • Barnervernett Barnevernrett
  • Barnerett Barnerett