Kjersti Klaastad Svendsen

Advokat Kjersti Klaastad Svendsen driver allmennpraksis med bistand til private og  bedrifter, herunder sameier, borettslag, stiftelser og foreninger. Hennes kompetanseområder er særlig fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arv og skifte, generasjonsskifte, samt juridisk rådgivning og bistand i forhold til ekteskap, samboerskap og samlivsbrudd.

Klaastad Svendsen har bred kompetanse og lang erfaring med arbeid knyttet til fast eiendom, særlig innenfor det som berører nye eller brukte boliger, samt fritidsboliger, eierseksjoner, borettslag og andre sameier. Klaastad Svendsen har inngående kunnskap og erfaring med tomtefeste, husleie, håndverktjenester, eiendomsoverføring og oppgjør, generasjonsskifte, reklamasjoner og reklamasjonsansvar, rettigheter og heftelser i fast eiendom, jordskifte og grensegang , samt øvrige forhold relatert til fast eiendom. Klaastad Svendsen arbeider også mye med arv og skifte, og rådgivning og bistand til ektefeller og samboere. Klaastad Svendsen har også oppdrag for eiendomsmeglingsforetak og følger eiendomsmeglerbransjen tett.

Klaastad Svendsen har god erfaring med  både  rådgiving, forhandlinger, mekling og prosedyre for de ordinære domstolene og jordskifterettene. Kjersti Klaastad Svendsen ble uteksaminert som Cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2000. Deretter jobbet hun som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co i Oslo fra 2000 til 2005, hvor hun fikk advokatbevilling i februar 2003. I 2006 ble Klaastad Svendsen ansatt som fast advokat hos advokat Ola Leinæs fra 2006 til 2009. Fra januar 2010 har Klaastad Svendsen drevet egen advokatpraksis i Larvik.

Fagområder
  • Eiendomsrett Eiendomsrett
  • Arv- og familierett Arv- og familierett
  • Eiendomsrett Kjøpsrett
  • Kontraktsrett Kontraktsrett